Bestektekst bescherming buitenschrijnwerk

U bent hier

Gespoten folie voor de tijdelijke bescherming van PVC of aluminium buitenschrijnwerk (glas en profielen)

Een gespoten verwijderbare beschermfolie dient te worden aangebracht op de glasramen, langs de binnen en/of buitenzijde, elementen onder post (XXXX) en aangeduid op de plannen onder (YYYY), om deze optimaal te beschermen vanaf plaatsing tot het einde van de bouwwerken.

De aannemer verifieert dat het te beschermen buitenschrijnwerk voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Vrij van stilstaand water; handdroog.
 • De glaslatten en profielen zijn geplaast. 
 • Afdichtingsrubbers en kitvoegen zijn aangebracht en volledig uitgehard.
 • Screens en dorpels zijn geplaatst.

Voorbereiding

 • Proefstuk zetten en na min. 3 dagen folie evalueren.
 • (Ventilatie)roosters, borstels van schuiframen en screengeleiders afplakken met beschermtape. 

Aanbrengen van de spuitfolie

 • De beschermfolie wordt gespoten met behulp van een airless (verf)spuittoestel, met een spuittipopening van minstens 0,015 inch, en een spuitdruk van 100 à 150 bar. 
 • Het aanbrengen van de spuitfolie gebeurt in één laag met een minimum verbruik van 0,6kg/m²; dit komt overeen met een laagdikte van minimum 550 micron. Deze laagdikte wordt geverifieerd met een laagdiktemeter.
 • Temperatuur bij applicatie en tijdens de drogingsfase tot minstens 12 uur na applicatie: minstens 5°C. 
 • Onmiddellijk na applicatie van de spuitfolie worden eventueel aangebrachte beschermtapes verwijderd zodat deze niet indrogen in de spuitfolie en wordt het airless-spuittoestel gereinigd met water.
 • Vermijd tijdens de drogingsfase dat de spuitfolie in contact komt met enige vorm van water, andere vloeistoffen of bouwchemische producten.
 • Indien ramen of deuren functioneel dienen te blijven tijdens de werfwerkzaamheden, wordt maximaal 20 minuten na applicatie van de spuitfolie het raam/de deur open of op kip gezet, minstens tot na volledige droging. 
 • Bij gebruik van de spuitfolie aan de binnenzijde van het buitenschrijnwerk: crëeer ventilatie tijdens de drogingsfase door vb. de ramen op kip te zetten; spuitfolie dient aangebracht minstens 2 dagen voor aanvang van de binnenbepleistering.

Na droging:

 • Vermijd stilstaand water op, of continue bevochting van de spuitfolie.

Minimumkarakteristieken:

 • Watergedragen, solventvrij, reukarm
 • Lichtdoorlatend (niet gepigmenteerd)
 • Na volledige droging: bestand tegen regen en UV.  UV-bestendigheid dient aangetoond met een extern rapport: testmethode: 400 uur, UVB-313.